Intro til nødsignaler

Hvis man er i nød, har man mange forskellige muligheder, for at råbe om hjælp til omverdenen. Vi har her nedenunder listet et udvalg af de internationale søvejsregler op. Alle signaler betyder det samme, nemlig: Vi er i livsfare, kom og hjælp med det samme.

Som på landjorden, er det ens pligt altid at gøre hvad man kan for at hjælpe folk i nød, og det er således også din pligt at hjælpe, hvis du støder på nødstedte til søs.

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at hvis man afgiver nødsignal, hvor der ikke er overhængende fare for liv, kan man risikere at spolere chancerne for en redningsaktion et andet sted, hvor der faktisk er brug for det. Derudover kan man komme til at betale, for de udgifter myndighederne har haft til at etablere et redningshold. På den måde finder man ud af, at sådan en helikopter er dyr i drift.

Sørg for, at du kan de mest almindelige nødsignaler, så du har mulighed for at signalere, hvis noget skulle gå galt.