Intro til skibslys og -lyde

Det forventes, at du kan huske alle de lys, vi lister op for dig i dette afsnit. HUSK: det kan du ikke ved første gennemgang, men når du har taget deltesten og kigget det igennem en gang mere, så er du næsten i mål.

Skibe har mange forskellige lys-kendetegn. Vi koncentrerer os om dem, du oftest støder på. Resten af lys-kobinationerne er rare at have på en planche, som du kan tage frem efterhånden, som du støder på de forskellige skibe ude på havet.

Om dagen skal man holde skarpt øje med, om det andet skib prøver at fortælle dig noget, med de figurer det har hængt op i sin mast eller sat på sit styrehus. Det er nogle sorte figurer, som kan have flere forskellige former, og de kaldes for signalfigurer.

Når det er tåget, afgiver skibene lydsignaler. Det skal du selvfølgelig også selv gøre. Det er klart en fordel for dig, at kunne disse “lydkoder” udenad.