Tovejs nødsignaler

VHF Radio Kanal 16 : Her har man lyttevagt, nej faktisk lyttepligt! Og dette er nødkanalen. Det er det sikreste kommunikationsmiddel som findes på havet. Fremgangsmåden er, at man siger ”Mayday Mayday Mayday” på kanal 16 , så det ikke bliver forvekslet med anden støj. Herefter vil man få respons fra omkring liggende skibe, der alle bør lytte på kanal 16 og kystredningstjenester.

DSC-knappen: Hvis du har tilsluttet GPS til en VHF DSC-radio, vil du kunne foretage et nødopkald ved et tryk på kun én knap. Dette bevirker, at der bliver sendt en nødmelding ud på alle de frekvenser der skal til, for at den kan blive opfanget. Den når mindst 25% længere ud end en nødmelding på VHF kanal 16.

Ring til SOK på tlf +45 89433099. Alternativt kan man ringe på tlf 112. Sørg for at mobilen er helt ladt op og at vis-nummerfunktionen er slået til. Vær opmærksom på, at mobiltelefoner kun har dækning tæt på kysten.