Vandscooterprøven

Det her er listen over ting, du skal have styr på i forbindelse med vandscooterprøven.

Det ser værre ud end det er. Det meste får du bare ind med små videoer og hvis du i forvejen har speedbådskortet, kan du glemme hele den teoretiske del;)

Vandscooter-ting du skal vide/undersøge

På en vandscooter slæber man normalt ikke alle mulige ting med ombord, dels pga den manglende plads og dels fordi man jo bare skal ud og lege så tæt på land som muligt. Som aktivitet kan det sammenlignes lidt med at man er ude at surfe. Her kunne det også være rart med alverdens af udstyr, hvis noget skulle gå galt, men det har vi ikke med;)

Alt hvad der ikke bliver forklaret direkte i denne tekst, kan du se som små film i materialet, hvis du har behov. Og det har du ikke, hvis du har et speedbådskørekort.

Teoretisk del.

Den er klaret, hvis du har et speedbådskort og ellers skal du have styr på følgende emner:

Vigeregler:

– Maskindrevne skibe der er på skærende kurser (højre vigepligt)

– Maskindrevne skiber der er på modsatte kurser (drej til styrbord)

– Sejlskibe, Robåde, kanoer og kajakker (dem skal du ALTID gå af vejen for, så de tydeligt kan se det)

– Overhalende skibe viger altid for dem de indhenter

– fiskere/dykkere/arbejdsskibe osv (dem skal du ALTID gå af vejen for, så de tydeligt kan se det)

Hvordan skal man sejle pænt overfor andre?:

Du skal sørge for at alle omkring dig kan føle sig trygge ved din sejlads. Derfor skal du tydeligt gå af vejen for alle andre. Måske siger censor at hvis der kommer et maskindrevet skib fra din venstre side, så skal du gå af vejen….!!

Her skal du lige tage din pegefinger og trække lidt ned i højre kind, så man kan se det røde under det hvide i dit højre øje, og så skal du spørge: ” har du nogensinde selv sejlet PWC? Så vil du vide at det letteste er, at holde godt udkig, og gå af vejen for alle andre især frisvømmere;)” Så er du enten dumpet for at være flabet, eller også har han ikke yderligere spørgsmål!

Preben Elkjær fik engang en vandscooter i hovedet, det er ikke sjovt at blive kendt for at slå nogen halvt ihjel.

Opføre sig pænt med fører også at du kender de lokale sejladsregler for vandscootere. Fx politi- og havnevedtægt, Danske Havnelods og fredningsbestemmelser. Du skal have undersøgt på forhånd hvordan du finder dem i praksis, så censor kan se det på stedet.

OG husk generelt: vinkelret fra strand/havn med max 5 knob til min afstand fra strand på 300 meter, så du er god imod såvel dyrelivet som de badende samt kajakker og surfere og andre bløde trafikanter.

Hold udkig og undgå sammenstød:

Først og fremmest skal du kunne det trick med at se, om der er fare for sammenstød. Det vil sige om det andet skibs bagrund eller forgrund står stille, for så er der nemlig fare for sammenstød.

Du skal lytte efter tågesignaler og kigge hele vejen rundt når du sejler, hvis der nu skulle komme en robåd bagfra og overhale dig;) Sikke nogle regler!

MEN du skal være obs på nødsignaler, erhvervstrafik i området

OG du skal være obs på om din lille hækbølge genere nogen unødigt

FAKTISK skal du være opmærksom på drivtømmer, bundgarn og lignende, som du kan slå dig på.

I øvrigt:

Du skal kunne de mest gængse lanterner

Du skal kunne bøjerne

Max 0,5 promille, min 16 år, og du må ikke smide noget overbord, medmindre du samler det op igen!

Hav styr på vejrudsigten

Hav styr på i hvert fald 5 nødsignaler

Hav styr på tågesignaler

Hav styr på kuldepåvirkninger og andre farer til søs.

Sejlads-delen

Du skal kunne lave 360°´s, 180º´s og 90º´s vendinger, slalomsejlads og sejle ind over din egne hækbølge. Øv dig i at sejle lidt baglæns, lægge til ved kaj eller båd, hurtigstop og undvigemanøvrer.

Du skal kunne lave MOB (mand over bord) og du skal også lade dig selv falde i vandet og komme op igen og vide hvordan du vil bjærge en bevistløs.

Inden du sejler, skal du lige tjekke:

Om den er forsynet med et CE-mærkat i klasse C

Om den er udstyret med en typegodkendt dødemandsknap/line, der skal bruges under prøven.

Om den er udstyret med ildslukker.

Om der er fortøjningstov ombord.

Typegodkendte redningsveste for hvert enkelt ombordværende.

MOB-bøje (MOB-bøjen skal flyde lavt i vandet og have en passende vægt ca. 20 kg.).

Motoren:
Motoren fungerer, der er olie på motoren og kølvandspumpen fungerer

Båden tager ikke vand ind og manøvregrejet fungerer

El. systemet inklusive batteri er funktionsdueligt.

Dødemands linen fungerer -Afprøves.

Du SKAL kunne måle i tanken/tankmåler, hvor langt du kan sejle. (Hvor langt per liter osv)

Kontakt til land:

At der inden sejlads er videregivet oplysninger om ombordværende og sejlplan med forventede ankomsttider til en person i land

Orienter om forholdsregler der er taget for at opretholde forbindelse til land og for at kunne tilkalde hjælp.

Brand:
At brændstofs påfyldning foregår i rolige omgivelser og ved brug af tud på dunk eller høj tragt og spildt brændstof tørres op.

At brændstofslanger og brændstoftanke/dunke er tætte.

At motoren holdes ren og udluftet.

Brandbekæmpelse om bord i en Vandscooter i forhold til ombord værende faste stoffer og væsker.

Knob og stik:

Dobbelt halvstik

Råbåndsknob

Pælestik

Klampestik